Tijdens uw bezoek aan deze website kan Cmotions HR B.V. h.o.d.n. Cmotions Recruitment persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Cmotions Recruitment zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de hieronder omschreven doeleneinden.

Doeleinden van gegevensverwerking

Cmotions Recruitment verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website voor drie doeleinden:

  • haar bedrijfsvoering
  • om producten en diensten onder de aandacht te brengen die voor u van belang kunnen zijn
  • om webstatistieken te registreren.

De door u verstrekte informatie kan tevens worden gebruikt om contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op deze website.

Bijzondere persoonsgegevens

Cmotions Recruitment heeft geen intentie om via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.